ZWUS - Systemy i Urządzenia Kierowania i Sterowania Ruchem Pojazdów Szynowych 
 Zakład Serwisu BT ZWUS 

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?


Witamy w Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. (ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice, NIP: 6340130561).

Główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub której stroną jest Twój pracodawca w zakresie rozpatrzenia reklamacji.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., w szczególności pracownicy administrujący stroną internetową za pośrednictwem której złożyłeś reklamację, pracownicy Działu do którego złożyłeś reklamację oraz pracownicy Działu Sprzedaży Wyrobów i Usług Serwisowych, Utrzymania, Szkoleń i Instalacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Twojej reklamacji.

Masz prawo do żądania od Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i c z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie umowy i po jej zakończeniu tak jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
 Zakład Serwisu BT ZWUS