ZWUS - Systemy i Urządzenia Kierowania i Sterowania Ruchem Pojazdów Szynowych 
 Zakład Serwisu BT ZWUS 
 

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. w Katowicach to wiodący w Polsce producent nowoczesnych systemów i urządzeń kierowania, sterowania i nadzoru ruchu pojazdów szynowych.

Posiada 80 letnią, bogatą tradycję i ogromne doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz instalacji systemów i urządzeń dla transportu szynowego.

Oferta adresowana dla kolejowego transportu szynowego zawiera między innymi:

  • centra kierowania, sterowania i nadzoru ruchu integrujące nie tylko systemy branży sterowania ruchem kolejowym ale również systemy elektroenergetyki kolejowej, diagnostyki taboru, łączności kolejowej, radiołączności, teletransmisji oraz serwisu.
  • systemy kontroli prowadzenia pociągu ERTMS/ETCS,
  • systemy sterowania ruchem kolejowym na stacjach i szlakach, w tym całą rodzinę najnowocześniejszych komputerowych systemów stacyjnych i blokady liniowej,
  • systemy sygnalizacji przejazdowej dla wszystkich kategorii przejazdów.
  • systemy i urządzenia przytorowe jak: napędy zwrotnicowe i rogatkowe, liczniki osi, obwody torowe oraz sygnalizatory świetlne.
Oferujemy również systemy i urządzenia dla stacji przemysłowych, ułatwiające sterowanie i zarządzanie ruchem w tym obszarze.

Dla szynowego transportu miejskiego oferujemy:

  • systemy automatycznej kontroli jazdy i prowadzenia pociągu w metrze.
  • systemy i urządzenia sterowania ruchem tramwajowym, w tym: sterowania zwrotnicami.

Naszą specjalnością jest tworzenie kompleksowej, zintegrowanej oferty produktowej i usługowej opartej na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych. Wszystkie nasze systemy i urządzenia posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane na polskim rynku, spełniają europejskie normy CENELEC oraz są od 1995r. projektowane i produkowane zgodnie z normami systemu zapewnienia jakości ISO 9001.
Działalność prowadzimy zgodnie z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz normami bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 18001.

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

ul. Modelarska 12 40-142 Katowice

tel.: (32) 730 50 00 fax (32) 258 30 82


 
 Zakład Serwisu BT ZWUS